Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Bhain fadhb le ceann de na ceisteanna ilrogha sa phróiseas roghnúcháin na ngníomhairí ar conradh (CAST Buan): cad is féidir liom a dhéanamh?

Bhain fadhb le ceann de na ceisteanna ilrogha sa phróiseas roghnúcháin na ngníomhairí ar conradh (CAST Buan): cad is féidir liom a dhéanamh?

Má tá amhras mór ort faoin méid atá i gceann de na ceisteanna i dtriail, déan teagmháil le EPSO trí shuíomh gréasáin EPSO amháin (Seirbhís Teagmhála d’Iarrthóirí) laistigh de 3 lá féilire tar éis an dáta a rinne tú na trialacha ar ríomhaire, déan cur síos ar an gceist ionas go bhféadfar í a aithint, agus mínigh chomh soiléir agus is féidir cad í an earráid a shíleann tú atá ann. Luaigh d'uimhir iarrthóra freisin (féach an Iarscríbhinn chomhfhreagrach sa ghlao ar léiriú spéise).

Má tá mír áirithe ann nach bhfuil i gcomhréir le dianchritéir cháilíochta EPSO d'ainneoin na rialuithe cáilíochta cuimsitheacha atá i bhfeidhm, seo a leanas na bearta ceartaitheacha:
- Déanfar an cheist sin a cheartú nó a bhaint as an mbunachar sonraí
- Is féidir go dtabharfar cúiteamh duit má cuireadh isteach ort le linn na trialach.

Féach tuilleadh eolais faoin bpróiseas roghnúcháin CAST Buan.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh