Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Bhain fadhb le ceann de na ceisteanna ilrogha sa phróiseas roghnúcháin na ngníomhairí ar conradh (CAST Buan): cad is féidir liom a dhéanamh?

Bhain fadhb le ceann de na ceisteanna ilrogha sa phróiseas roghnúcháin na ngníomhairí ar conradh (CAST Buan): cad is féidir liom a dhéanamh?

Má tá amhras mór ort faoin méid atá i gceann de na ceisteanna i dtriail, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Teagmhála d'iarrthóirí atá ag EPSO agus sin a dhéanamh laistigh de thrí lá féilire tar éis duit an triail a dhéanamh. Ní mór na cúinsí agus d'uimhir iarrthóra a thabhairt le fios go soiléir sa chomhfhreagras (féach an nós imeachta atá leagtha amach sa ghlao ar léiriú spéise).

Má tá mír áirithe ann nach bhfuil i gcomhréir le dianchritéir cáilíochta EPSO d'ainneoin na rialuithe cáilíochta cuimsitheacha atá i bhfeidhm, déanfar na bearta ceartaitheacha seo a leanas:
- Déanfar an mhír sin a cheartú nó a bhaint as an mbunachar sonraí;
- Is féidir go dtabharfar cúiteamh duit má cuireadh isteach ort le linn na trialach.

Féach tuilleadh eolais faoin bpróiseas roghnúcháin CAST Buan.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh