DUK

Pradžia > DUK > Vienas iš sutartininkų atrankos procedūros (CAST nuolatinės atrankos procedūros) klausimų su keliais atsakymų variantais buvo problemiškas. Ką galiu daryti?

Vienas iš sutartininkų atrankos procedūros (CAST nuolatinės atrankos procedūros) klausimų su keliais atsakymų variantais buvo problemiškas. Ką galiu daryti?

Jeigu jums kiltų rimtų abejonių dėl testo klausimo turinio, per 3 kalendorines dienas nuo kompiuterinių testų dienos kreipkitės į EPSO naudodamiesi tiktai EPSO interneto svetaine (Ryšių su kandidatais centras) ir aprašykite, koks tai buvo klausimas (nurodykite jo turinį), kad jį būtų galima nustatyti, taip pat kuo aiškiau apibūdinkite numanomą klaidą. Taip pat nurodykite savo kandidato numerį (žr. atitinkamą kvietimo pareikšti susidomėjimą priedą).

Jeigu, nepaisant vykdomos kruopščios kokybės kontrolės, nurodytas klausimas netenkins griežtų EPSO kokybės kriterijų, bus imtasi tokių priemonių:
- minėtas klausimas bus pataisytas arba pašalintas iš duomenų bazės,
- jeigu jums tai turėjo neigiamos įtakos, gali būti pritaikytos kompensacinės priemonės.

Žr. daugiau informacijos apie CAST nuolatinę atrankos procedūrą.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?

Taip Ne