Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Jedno z pytań w testach wielokrotnego wyboru w ramach procedury naboru pracowników kontraktowych (stałej procedury naboru CAST) było błędnie sformułowane – gdzie mogę to zgłosić?

Jedno z pytań w testach wielokrotnego wyboru w ramach procedury naboru pracowników kontraktowych (stałej procedury naboru CAST) było błędnie sformułowane – gdzie mogę to zgłosić?

W przypadku poważnych wątpliwości co do treści danego pytania w teście skontaktuj się z działem EPSO ds. kontaktów z kandydatami w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia, w którym odbył się test. Pamiętaj o podaniu szczegółowego wyjaśnienia i swojego numeru kandydata (zob. informacja o procedurze w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania).

Jeżeli okaże się, że mimo dokładnej kontroli jakości pytanie nie spełnia określonych przez EPSO surowych kryteriów jakości, podjęte zostaną następujące działania:
– pytanie zostanie poprawione lub usunięte z bazy pytań
– jeżeli miało to negatywny wpływ na Twój wynik, mogą zostać zastosowane środki wyrównawcze.

Zobacz więcej informacji na temat stałej procedury naboru CAST.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie