Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Jedno z pytań w testach wielokrotnego wyboru w ramach procedury naboru pracowników kontraktowych (stałej procedury naboru CAST) było błędnie sformułowane – gdzie mogę to zgłosić?

Jedno z pytań w testach wielokrotnego wyboru w ramach procedury naboru pracowników kontraktowych (stałej procedury naboru CAST) było błędnie sformułowane – gdzie mogę to zgłosić?

W przypadku poważnych wątpliwości co do treści danego pytania w teście skontaktuj się z EPSO, wyłącznie za pośrednictwem strony EPSO (dział kontaktów z kandydatami), w ciągu trzech dni kalendarzowych od dnia, w którym odbyły się Twoje testy komputerowe. Opisz, czego dotyczyło pytanie (jego treść), tak aby umożliwić nam jego wyszukanie w bazie, i wyraźnie wyjaśnij, na czym polega domniemany błąd. Podaj również swój numer kandydata (zob. odpowiedni załącznik do zaproszenia do wyrażenia zainteresowania).

Jeżeli okaże się, że mimo dokładnej kontroli jakości pytanie nie spełnia określonych przez EPSO surowych kryteriów jakości, zastosowane zostaną środki naprawcze:
– pytanie zostanie poprawione lub usunięte z bazy pytań
– jeżeli miało to negatywny wpływ na Twój wynik, mogą zostać zastosowane środki wyrównawcze.

Zobacz więcej informacji na temat stałej procedury naboru CAST.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie