Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Zistil som problém pri jednej z otázok s voliteľnými odpoveďami vo výberovom konaní pre zmluvných zamestnancov (CAST Permanent). Čo mám urobiť?

Zistil som problém pri jednej z otázok s voliteľnými odpoveďami vo výberovom konaní pre zmluvných zamestnancov (CAST Permanent). Čo mám urobiť?

Ak máte o obsahu niektorej z testovacích otázok vážne pochybnosti, do troch kalendárnych dní odo dňa absolvovania testov kontaktujte úrad EPSO (kontaktnú službu pre uchádzačov) výlučne prostredníctvom webovej stránky úradu EPSO, opíšte, čoho sa otázka týkala (obsah), aby sa dala identifikovať, a čo najzrozumiteľnejšie vysvetlite podstatu údajnej chyby. Uveďte svoje číslo uchádzača (pozri príslušnú prílohu vo výzve na vyjadrenie záujmu).

Ak identifikovaná položka ani napriek dôkladnej kontrole kvality nespĺňa zavedené prísne kritériá kvality úradu EPSO, uplatnia sa tieto nápravné opatrenia:
– otázka sa musí opraviť alebo odstrániť z databázy;
– ak táto otázka negatívne ovplyvnila vaše hodnotenie, môže sa vám priznať kompenzácia.

Pozri ďalšie informácie o časovo neobmedzenom výberovom konaní CAST (CAST Permanent).

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie