Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Zistil som problém pri jednej z otázok s voliteľnými odpoveďami vo výberovom konaní pre zmluvných zamestnancov (CAST Permanent). Čo mám urobiť?

Zistil som problém pri jednej z otázok s voliteľnými odpoveďami vo výberovom konaní pre zmluvných zamestnancov (CAST Permanent). Čo mám urobiť?

Ak máte o obsahu niektorej z testovacích otázok vážne pochybnosti, do troch kalendárnych dní odo dňa absolvovania testov sa obráťte na kontaktnú službu EPSO pre uchádzačov, jasne opíšte predmetné okolnosti a uveďte svoje číslo uchádzača (pozri postup vo výzve na vyjadrenie záujmu).

Ak identifikovaná otázka ani napriek dôkladnej kontrole kvality nespĺňa zavedené prísne kritériá kvality úradu EPSO, uplatnia sa tieto nápravné opatrenia:
– otázka sa musí opraviť alebo odstrániť z databázy;
– ak táto otázka negatívne ovplyvnila vaše hodnotenie, môže sa vám priznať kompenzácia.

Pozri ďalšie informácie o časovo neobmedzenom výberovom konaní CAST (CAST Permanent).

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie