Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Det var problem med en av flervalsfrågorna i urvalsförfarandet för kontraktsanställda (Cast permanent). Vad kan jag göra?

Det var problem med en av flervalsfrågorna i urvalsförfarandet för kontraktsanställda (Cast permanent). Vad kan jag göra?

Om du är mycket tveksam till innehållet i en provfråga ska du kontakta Epsos kontaktcentrum senast tre kalenderdagar efter ditt prov. Förklara noggrant omständigheterna och uppge ditt ansökningsnummer (läs mer om förfarandet i inbjudan att lämna intresseanmälan).

Om en viss fråga inte uppfyller Epsos stränga kvalitetskrav trots noggrann kvalitetskontroll vidtas följande korrigerande åtgärder:
– Frågan rättas eller tas bort från frågedatabasen.
– Kompensation kan tillämpas om du påverkas negativt.

Läs mer om det permanenta urvalsförfarandet för kontraktsanställda (Cast permanent).

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej