Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Môžem si na prekladové testy priniesť vlastné slovníky?

Môžem si na prekladové testy priniesť vlastné slovníky?

Kategórie otázok: 
V testovacích centrách nie sú k dispozícii žiadne slovníky, ale v prípade niektorých prekladových testov (ak je to výslovne uvedené v oznámení o výberovom konaní) si môžu uchádzači priniesť vlastné slovníky.
 
Povolené sú len tlačené slovníky, a to bez voľných listov. Slovníky by nemali byť označené a nesmú obsahovať žiadne rukou písané poznámky alebo komentáre.
 
Elektronické slovníky nie sú povolené. Povolené nie sú ani písomné, tlačené (napr. z internetu) alebo prefotené materiály. Do testovacieho centra sa nesmú brať žiadne ďalšie knihy, brožúry ani akékoľvek iné referenčné materiály.
 
Keďže všetky slovníky budú pred vstupom do testovacej miestnosti podrobené bezpečnostnej kontrole, odporúčame, aby ste sa do testovacieho centra dostavili včas.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie