ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какви компетенции трябва да покажат кандидатите по време на тестовете?

Какви компетенции трябва да покажат кандидатите по време на тестовете?

Институциите на ЕС търсят способни и мотивирани кандидати с висока квалификация в своята област, които могат да покажат, че притежават следните общи компетенции:

  • Анализ и разрешаване на проблеми: кандидатът открива важните факти в сложни проблеми и разработва творчески и практични решения
  • Комуникация: кандидатът общува ясно и точно както устно, така и писмено
  • Постигане на качество и резултати: кандидатът поема лична отговорност и инициатива за качествено извършване на работата в рамките на установените процедури
  • Учене и развитие: кандидатът развива и подобрява личните си умения и познания за организацията и нейната среда
  • Определяне на приоритети и организиране: кандидатът дава приоритет на най-важните задачи, работи гъвкаво и организира ефективно своята работа
  • Устойчивост: кандидатът запазва ефективността си и при голямо натоварване в работата, разрешава успешно организационни проблеми и се адаптира към променящата се работна среда
  • Работа с други хора: кандидатът си сътрудничи с останалите в екипи и в организацията, уважава различията между хората
  • Лидерство (само за администратори): кандидатът управлява, развива и мотивира хората да постигат резултати

Информация за специфичните за длъжността компетенции и за тестовете, с които те се оценяват, се съдържа в обявлението за конкурс.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не