KKK

Avaleht > KKK > Milliseid pädevusi peavad kandidaadid katsete käigus tõendama?

Milliseid pädevusi peavad kandidaadid katsete käigus tõendama?

Institutsioonid otsivad andekaid, motiveeritud ja oma valdkonnas kõrgelt kvalifitseeritud kandidaate, kellel on järgmised üldvõimed ja -oskused.

  • Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus: oluliste asjaolude tuvastamine keerukate probleemide puhul ning loominguliste ja praktiliste lahenduste leidmine
  • Suhtlemisoskus: selge ja täpne suuline ja kirjalik suhtlemine
  • Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus: kvaliteetsete töötulemuste saavutamiseks isikliku vastutuse võtmine ja initsiatiivi ülesnäitamine, järgides kindlaksmääratud menetlusi
  • Õppimis- ja enesearendamisvõime: isiklike oskuste ning organisatsiooni ja selle töökeskkonda käsitlevate teadmiste arendamine ja süvendamine
  • Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus: olulisemate ülesannete esikohale seadmine, paindlikult töötamine ning oma töö tõhus organiseerimine
  • Pingetaluvus: tõhususe säilitamine ka suure töökoormuse puhul, positiivne toimetulek tööalaste pingetega ning kohandumine muutuva töökeskkonnaga
  • Meeskonnatöö oskus: oskus teha koostööd nii oma kolleegidega kui ka organisatsiooniväliste üksuste liikmetega ning inimeste erinevuste austamine,
  • Juhtimisoskus (üksnes administraatorite puhul): inimeste juhtimine, arendamine ja motiveerimine seatud eesmärkide saavutamiseks

Teavet tööga seotud pädevuste ja neid hindavate katsete kohta leiate konkursiteatest.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei