Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Graduate Administrators 2019 > Koje kompetencije kandidati moraju pokazati na testovima?

Koje kompetencije kandidati moraju pokazati na testovima?

Institucije EU-a traže talentirane i motivirane kandidate koji su visokokvalificirani u svojem području i koji mogu dokazati da posjeduju sljedeće opće kompetencije:

  • analiziranje i rješavanje problema: kandidat uočava ključne aspekte složenih pitanja i pronalazi kreativna i praktična rješenja
  • komunikacija: kandidat se jasno i precizno izražava u pismu i govoru
  • usmjerenost na kvalitetu i rezultate: kandidat preuzima odgovornost i pokazuje inicijativu za visokokvalitetno obavljanje zadaća u okviru zadanih radnih postupaka
  • učenje i razvoj: kandidat razvija i unapređuje osobne vještine i znanje o organizaciji i njezinu okruženju
  • određivanje prioriteta i organiziranje rada: kandidat prepoznaje prioritetne zadatke, prilagodljiv je u radu i učinkovit u organiziranju svojeg posla
  • Otpornost: u situacijama velikog radnog pritiska kandidat održava visoku razinu učinkovitosti, na pozitivan način svladava organizacijske poteškoće i s lakoćom se prilagođava promjenama u radnom okruženju
  • rad s drugima: kandidat uspješno surađuje s drugima u timu i na razini cijele organizacije te poštuje različitost među ljudima
  • sposobnost vođenja (samo za administratore): kandidat vodi, usmjerava i motivira suradnike na postizanje rezultata.

Informacije o kompetencijama koje se traže za određeno radno mjesto i testovima kojima se te kompetencije ocjenjuju nalaze se u odgovarajućoj obavijesti o natječaju.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne