DUK

Home > DUK > Kokius gebėjimus kandidatai turi atskleisti per testus?

Kokius gebėjimus kandidatai turi atskleisti per testus?

Institucijos ieško talentingų, motyvuotų ir savo srityje itin kvalifikuotų kandidatų, turinčių toliau išvardytų bendrųjų gebėjimų.

  • Analizė ir problemų sprendimas – svarbių faktų sprendžiant sudėtingas problemas nustatymas ir kūrybiškų bei praktiškų sprendimų radimas.
  • Komunikavimas – aiškus ir tikslus informacijos perteikimas tiek žodžiu, tiek raštu.
  • Darbo kokybės ir rezultatų užtikrinimas – asmeninės atsakomybės ir iniciatyvos ėmimasis, kad darbas būtų atliktas laikantis aukštos kokybės standartų ir nustatytos tvarkos.
  • Mokymasis ir tobulinimasis – asmeninių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas ir žinių apie organizaciją bei jos aplinką plėtimas ir gerinimas.
  • Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas – pirmenybės teikimas svarbiausioms užduotims, lankstus darbas ir veiksmingas savo darbo krūvio organizavimas.
  • Ištvermė – našus darbas esant dideliam jo krūviui, sėkmingas organizacinių nesklandumų šalinimas, prisitaikymas prie kintančių darbo sąlygų.
  • Darbas su kitais žmonėmis – Bendradarbiavimas su kitais komandos nariais ir kitų organizacijų darbuotojais, pagarba žmonių skirtybėms.
  • Lyderystė (tik administratoriams) – vadovavimas darbuotojams, rūpinimasis jų tobulėjimu ir jų motyvavimas siekti rezultatų.

Informaciją apie darbui reikalingus gebėjimus ir visų šių gebėjimų vertinimo testus galima rasti pranešime apie konkursą.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?

Taip Ne