Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Jakimi umiejętnościami muszą się wykazać kandydaci podczas testów?

Jakimi umiejętnościami muszą się wykazać kandydaci podczas testów?

Instytucje poszukują utalentowanych, zmotywowanych i wysoko wykwalifikowanych w swojej dziedzinie kandydatów, którzy są w stanie wykazać, że posiadają następujące umiejętności o charakterze ogólnym:

  • Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów: dostrzeganie najważniejszych faktów w skomplikowanych zagadnieniach oraz znajdowanie kreatywnych i praktycznych rozwiązań
  • Umiejętności komunikacyjne: jasne i precyzyjne wyrażanie się, zarówno w mowie, jak i na piśmie
  • Dbałość o jakość i wydajność pracy: podejmowanie osobistej odpowiedzialności za wykonanie zadania zgodnie z wysokimi standardami jakości w ramach ustalonych procedur oraz wykazywanie się inicjatywą
  • Uczenie się i rozwój osobisty: rozwijanie i doskonalenie własnych umiejętności oraz znajomości swojej organizacji i otoczenia, w którym ona funkcjonuje
  • Ustalanie priorytetów i organizacja: przywiązywanie największej wagi do najważniejszych zadań, wykazywanie się elastycznością i efektywne organizowanie swojej pracy
  • Odporność na stres: skuteczne działanie pomimo dużego natężenia pracy, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych i dostosowywanie się do zmieniającego się środowiska pracy
  • Umiejętność pracy w zespole: umiejętność współpracy z bezpośrednimi współpracownikami lub pracownikami innych jednostek organizacyjnych i poszanowanie odmienności innych ludzi
  • Zdolności przywódcze (tylko w przypadku administratorów): zarządzanie ludźmi, wspieranie ich rozwoju i motywowanie ich do osiągania wyników

Informacje na temat umiejętności wymaganych w przypadku konkretnych stanowisk oraz testów, które służą ocenie tych umiejętności, znajdują się w ogłoszeniu o konkursie.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie