Întrebări și răspunsuri

Acasă > Întrebări și răspunsuri > Ce competențe trebuie să demonstreze candidații în timpul testelor?

Ce competențe trebuie să demonstreze candidații în timpul testelor?

Instituțiile UE caută candidați talentați, motivați și cu înaltă calificare în domeniul lor, care pot face dovada următoarelor competențe:

  • analizarea și rezolvarea problemelor: identificarea aspectelor importante în cadrul problemelor complexe și elaborarea de soluții creative și realizabile;
  • comunicare: capacitatea de a comunica în mod clar și precis, atât oral, cât și în scris;
  • oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate: capacitatea de a-și asuma responsabilități și de a lua inițiative pentru realizarea unei activități de înaltă calitate, în conformitate cu procedurile stabilite;
  • învățare și dezvoltare: dezvoltarea și îmbunătățirea aptitudinilor personale, precum și a cunoștințelor privind organizația și mediul de lucru;
  • stabilirea priorităților și organizare: capacitatea de a acorda prioritate celor mai importante sarcini, de a lucra într-un mod flexibil și de a-și organiza în mod eficace volumul de muncă;
  • reziliență: capacitatea de a-și menține eficacitatea în condițiile unui volum mare de lucru, de a gestiona în mod pozitiv frustrările organizaționale și de a se adapta la un mediu de lucru în schimbare;
  • lucrul în echipă: capacitatea de a coopera cu ceilalți în cadrul echipelor și în afara organizației, și de a respecta diferențele dintre persoane;
  • spirit de lider (numai pentru administratori): capacitatea de a gestiona, dezvolta și motiva personalul pentru a obține rezultate.

Informațiile referitoare la competențele specifice postului la testele de evaluare a acestor competențe figurează în Anunțul de concurs.

V-a ajutat acest răspuns?

Da Nu