Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > Aké schopnosti musia uchádzači preukázať počas testov?

Aké schopnosti musia uchádzači preukázať počas testov?

Inštitúcie hľadajú uchádzačov, ktorí majú talent, motiváciu a vysokú kvalifikáciu vo svojom odbore a ktorí môžu preukázať tieto všeobecné schopnosti:

  • Analýza a riešenie problémov: Schopnosť rozpoznať podstatné prvky zložitých problémov a nájsť tvorivé a praktické riešenia
  • Komunikácia: Schopnosť vyjadrovať sa jasne a presne v ústnom aj písomnom styku
  • Orientácia na kvalitu a výsledky: Schopnosť prevziať osobnú zodpovednosť a iniciatívu, pokiaľ ide o predloženie výsledkov práce, ktoré v rámci stanovených postupov spĺňajú vysoké štandardy kvality
  • Vzdelávanie a rozvoj: Schopnosť rozvíjať sa a zdokonaľovať osobné schopnosti a znalosti o organizácii a jej prostredí
  • Stanovovanie priorít a organizácia práce: Schopnosť stanoviť najdôležitejšie úlohy, flexibilne sa prispôsobiť pracovnej záťaži a efektívne organizovať prácu
  • Odolnosť: Schopnosť nestrácať výkonnosť ani pri vysokej záťaži, zvládať organizačný stres a prispôsobovať sa zmenám pracovného prostredia
  • Práca v kolektíve: Schopnosť dobre spolupracovať s ostatnými členmi tímu a kolegami z iných organizačných útvarov a rešpektovať rozdiely medzi ľuďmi
  • Riadiace schopnosti (len pre administrátorov): Schopnosť riadiť, rozvíjať a motivovať ľudí k dosahovaniu výsledkov

Informácie o ďalších potrebných schopnostiach súvisiacich s náplňou práce a o testoch na hodnotenie všetkých potrebných zručností sú uvedené v oznámení o výberovom konaní.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie