Συχνές ερωτήσεις

Σε ποιες γλώσσες θα λάβω μέρος στις δοκιμασίες;

Οι δοκιμασίες θα διεξαχθούν σε δύο διαφορετικές γλώσσες:

- μία γλώσσα για την ευχέρεια στους αριθμητικούς υπολογισμούς, την κατανόηση κειμένου και την κατανόηση αφηρημένων εννοιών (οι περισσότερες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - MCQ): επιλέγετε τη γλώσσα αυτή από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- μία γλώσσα για τη δοκιμασία εκτίμησης καταστάσεων, τη δοκιμασία εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης: επιλέγετε τη γλώσσα αυτή στο δεύτερο μέρος της αίτησης, από τις γλώσσες που έχετε αναφέρει στο πρώτο μέρος της αίτησής σας. Η αίτησή σας πρέπει να συμπληρωθεί στη γλώσσα αυτή. 

Reference number: 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι

Συνηθέστερες ερωτήσεις

Σημαντικές ερωτήσεις