Usein kysyttyä

Home > Usein kysyttyä > Millä kielellä kokeet suoritetaan?

Millä kielellä kokeet suoritetaan?

Kokeet jaetaan kahteen osaan, jotka suoritetaan eri kielillä:

– numeerisen, kielellisen ja abstraktin päättelyn kokeet (suurin osa monivalintakysymyksistä) tehdään jollakin Euroopan unionin 24 virallisesta kielestä.

– tilannearviointikykyä mittaavassa kokeessa, postikoritehtävässä ja arviointikeskusvaiheen kokeissa käytettävä kieli valitaan hakemuksen toisessa osassa. Sen on oltava jokin hakemuksen ensimmäisessä osassa ilmoittamistasi kielistä. Myös hakemuksen loppuosa täytetään tällä kielellä. 

Reference number: 

Oliko tästä vastauksesta apua?

Kyllä En