ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Можете ли да ми кажете кои пет езика ще бъдат предложени за тестовете в рамките на центъра за оценяване и теста „организация на текущата работа“ (e-tray)?

Можете ли да ми кажете кои пет езика ще бъдат предложени за тестовете в рамките на центъра за оценяване и теста „организация на текущата работа“ (e-tray)?

Категории въпроси: 

Преди да съставим списък на езиците, които са заявени най-често от кандидатите, трябва да изчакаме края на първия етап от регистрацията, за да съберем данните от всички заявления. В конкурса за висшисти през 2017 г. най-често декларираните езици бяха английски, френски, италиански, испански и немски език. Можете също да видите европейския доклад относно най-широко разпространените и използвани езици, който може да ви послужи като ориентир, но не и като гаранция. Освен това петте езика, предложени от EPSO въз основа на данните от заявленията в края на първия етап от регистрацията, трябва да бъдат потвърдени от институциите.

Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не