Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Μπορείτε να μου πείτε ποιες πέντε γλώσσες θα προταθούν για τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης και τη δοκιμασία με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-tray);

Μπορείτε να μου πείτε ποιες πέντε γλώσσες θα προταθούν για τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης και τη δοκιμασία με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-tray);

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Προτού καταρτίσουμε τον κατάλογο των γλωσσών που δήλωσαν οι περισσότεροι υποψήφιοι, πρέπει να περιμένουμε μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου εγγραφής για να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία από όλες τις αιτήσεις. Στον διαγωνισμό για πτυχιούχους το 2017, οι γλώσσες που δήλωσαν οι περισσότεροι υποψήφιοι ήταν τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά και τα γερμανικά. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε την ευρωπαϊκή έκθεση για τις πλέον χρησιμοποιούμενες και διαδεδομένες γλώσσες, η οποία μπορεί να σας δώσει μια ιδέα, χωρίς όμως καμία εγγύηση. Επιπλέον, εναπόκειται στα θεσμικά όργανα να επικυρώσουν τις πέντε γλώσσες που θα προτείνει η EPSO βάσει των στοιχείων που θα συγκεντρώσει από τις αιτήσεις μετά τη λήξη του πρώτου σταδίου εγγραφής.

Reference number: 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι