Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > An féidir a rá liom cad iad na cúig theanga a thairgfear do thrialacha an ionaid measúnaithe agus do thriail an bhosca ríomhphoist?

An féidir a rá liom cad iad na cúig theanga a thairgfear do thrialacha an ionaid measúnaithe agus do thriail an bhosca ríomhphoist?

Caithfear fanacht go dtí deireadh na chéad chéime den chlárúchán agus na sonraí ar fad a bheith bailithe ó na hiarratais sular féidir liosta de na teangacha is mó atá luaite ag na hiarrthóirí a thiomsú. I gcomórtas 2017 do chéimithe, is iad Béarla, Fraincis, Iodáilis, Spáinnis agus Gearmáinis na teangacha is mó a luadh. Is féidir breathnú ar an tuarascáil Eorpach maidir leis na teangacha is mó labhairt agus úsáid chun treoir a fháil. Ach ní haon deimhniú í faoi na teangacha a thairgfear sna comórtais. Ina theannta sin, maidir leis na cúig theanga a thairgfidh EPSO ar bhonn na sonraí a gheofar ó na hiarratais i ndeireadh na chéad chéime den chlárúchán, caithfidh na hinstitiúidí glacadh leo.

Reference number: 

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh