Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Kojih će pet jezika biti predloženo za testove centra za procjenu i test simulacije e-sandučića ("e-tray")?

Kojih će pet jezika biti predloženo za testove centra za procjenu i test simulacije e-sandučića ("e-tray")?

Nakon završetka prvog dijela postupka prijave prikupit ćemo podatke iz svih prijava i sastaviti popis jezika koje su kandidati najčešće prijavili. U natječaju za administratore općeg profila 2017. ti su jezici bili engleski, francuski, talijanski, španjolski i njemački. Korisne informacije (ali ne i jamstva) možete pronaći u europskom izvješću o jezicima koji se najviše uče i upotrebljavaju. Pet jezika koje EPSO predloži na temelju podataka iz prvog dijela postupka prijave moraju odobriti institucije EU-a.

Reference number: 

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne