Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Kan ni säga vilka fem språk som jag kan välja mellan för proven i utvärderingscentrum och inkorgsövningen?

Kan ni säga vilka fem språk som jag kan välja mellan för proven i utvärderingscentrum och inkorgsövningen?

Vi måste vänta tills den första delen av ansökningsförfarandet är avslutad innan vi kan sammanställa en lista över de språk som flest sökande har uppgett. I uttagningsprovet för handläggare 2017 var de vanligaste språken engelska, franska, italienska, spanska och tyska. Läs gärna EU:s rapport om de språk som européerna kan och använder. Det kan ge en fingervisning om vilka språk som kan bli aktuella men är ingen garanti. Det är dessutom EU-institutionerna som godkänner de fem språk som Epso föreslår utifrån uppgifterna i ansökningarna.

Reference number: 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej