Usein kysyttyä

Home > Usein kysyttyä > Miksi en voi enää muuttaa kielitaitoani koskevia tietoja hakemuksen toisessa osassa?

Miksi en voi enää muuttaa kielitaitoani koskevia tietoja hakemuksen toisessa osassa?

Hakemuksen ensimmäisessä osassa hakijat ilmoittavat kielitaitonsa kaikkien EU:n virallisten kielten osalta. Sen jälkeen kun hakija validoi ensimmäisen osan, näitä kieliä koskevia tietoja ei enää pääse muuttamaan. Hakijoiden ilmoitusten perusteella on kokeisiin nyt valittu 5 kieltä.

Hakemuksen toisen osan voi täyttää 18.4.2018 alkaen. Tässä toisessa osassa voivat ainoastaan ne hakijat, jotka ovat ilmoittaneet osaavansa vähintään 2:ta näistä 5:stä valitusta kielestä (yhdessä vähintään B2-tasoinen taito ja toisessa vähintään C1-tasoinen taito), valita kielet kokeita varten. Heidän on jo hakemuksen ensimmäisessä osassa täytynyt ilmoittaa osaavansa näitä kieliä. Kielitaitoa koskevia tietoja ei siis voi enää muuttaa hakemuksen toisessa osassa.

Reference number: 

Oliko tästä vastauksesta apua?

Kyllä En