Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Zašto u drugom dijelu obrasca za prijavu više ne mogu dopuniti informacije o znanju jezika?

Zašto u drugom dijelu obrasca za prijavu više ne mogu dopuniti informacije o znanju jezika?

U prvom dijelu obrasca za prijavu kandidati moraju navesti sve službene jezike EU-a koje znaju. Nakon što potvrde prvi dio prijave, kandidati više ne mogu mijenjati informacije o jezicima koje su unijeli. Na temelju tih informacija EPSO odabire 5 najčešće prijavljenih jezika, koji će kandidatima biti na raspolaganju za polaganje testova.

Drugi dio obrasca za prijavu može se početi ispunjavati 18. travnja 2018. U toj fazi samo oni kandidati koji su prijavili barem 2 jezika (jedan najmanje na razini B2, a drugi najmanje na razini C1), od kojih je barem jedan među 5 najčešće prijavljenih jezika, imaju mogućnost odabrati jezike na kojima će polagati testove. Te su jezike kandidati morali navesti u prvom dijelu obrasca za prijavu te ih u drugom dijelu obrasca za prijavu više ne mogu mijenjati.

Reference number: 

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne