Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Dlaczego w drugiej części formularza zgłoszeniowego nie mogę edytować rubryki ze znajomością języków?

Dlaczego w drugiej części formularza zgłoszeniowego nie mogę edytować rubryki ze znajomością języków?

W pierwszej części formularza zgłoszeniowego kandydaci mieli zadeklarować, które języki urzędowe UE znają. Po zatwierdzeniu pierwszej części zgłoszenia zadeklarowanych języków nie można już było zmienić. Z języków zadeklarowanych przez kandydatów wybrano pięć, które są obecnie oferowane jako języki testów przeprowadzanych w ramach konkursu.

W drugiej części formularza zgłoszeniowego, udostępnionej kandydatom 18/04/2018 r., jedynie kandydaci, którzy zadeklarowali co najmniej dwa języki (jeden na poziomie co najmniej B2 i jeden na poziomie co najmniej C1), w tym przynajmniej jeden należący do pięciu najczęściej wskazanych języków, mogą wybrać języki, w których chcą zdawać testy. Języki te należało zadeklarować w pierwszej części formularza zgłoszeniowego. W związku z tym w drugiej części formularza zgłoszeniowego nie można zmienić deklarowanej znajomości języków.

Reference number: 

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie