Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Varför kan jag inte ändra mina språkkunskaper i den andra delen av min ansökan?

Varför kan jag inte ändra mina språkkunskaper i den andra delen av min ansökan?

I den första delen av ansökningsformuläret bad vi de sökande att uppge sina kunskaper i alla officiella EU-språk. Efter valideringen av den första delen av ansökan går det inte längre att ändra de språk som har uppgetts där. På grundval av de sökandes uppgifter erbjuds nu fem språk för uttagningsförfarandets prov.

Den andra delen av ansökningsformuläret blir tillgänglig den 18 april 2018. Då kan enbart de sökande som uppgett minst två språk (ett på lägst nivå B2 och det andra på lägst nivå C1), varav minst ett måste finnas med bland de fem språk som flest sökande uppgav, välja språk för proven. De språken ska redan ha uppgetts i den första delen av ansökningsformuläret. Därför kan språkkunskaperna inte längre ändras i den andra delen av formuläret.

Reference number: 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej