ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Има някакъв проблем с календара във формуляра за кандидатстване. Защо не мога да избера дата след 9.4.2018 г.?

Има някакъв проблем с календара във формуляра за кандидатстване. Защо не мога да избера дата след 9.4.2018 г.?

Категории въпроси: 

Основната цел на формуляра за кандидатстване е да се определи дали към крайната дата за кандидатстване даден кандидат отговаря на всички условия, посочени в обявлението за конкурса.

Предвид горното, моля, имайте предвид, че:

  • Крайният срок за кандидатстване беше 10.4.2018 г. Датата, която се взема предвид, за да се определи дали даден кандидат отговаря на условията, е последният пълен ден преди крайния срок: 9.4.2018 г.
  • За този конкурс не се изисква професионален опит. Кандидатите, които желаят да добавят професионален опит, могат да го направят най-късно до 9.4.2018 г.
    Кандидатите могат също така да добавят автобиография с пълна информация (вижте вляво в EPSO профила), която ще бъде предоставена на набиращите персонал служби, ако кандидатът е в списъка на успешно издържалите конкурса.
  • Минималното изискване за образование е бакалавърска степен. Кандидатите могат да добавят допълнителни дипломи, но само за образователни курсове, завършени до крайния срок.
  • Студентите последна година в университет (степен бакалавър) могат да участват в конкурса, при условие че ще получат дипломата си до 31.7.2018 г.
    Те трябва да поставят отметка в съответното поле в първия раздел от формуляра за кандидатстване.
Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не