KKK

Home > KKK > Kandideerimisavalduses olev kalendrifunktsioon ei toimi korrektselt. Miks ma ei saa valida mõnda kuupäeva pärast 9. aprilli 2018?

Kandideerimisavalduses olev kalendrifunktsioon ei toimi korrektselt. Miks ma ei saa valida mõnda kuupäeva pärast 9. aprilli 2018?

Kandideerimisavalduse peamine eesmärk on teha kindlaks, kas kandidaat täidab avalduse esitamise lõppkuupäeval kõik konkursiteates esitatud tingimused.

Seda arvesse võttes pange palun tähele järgmist.

  • Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg oli 10. aprill 2018. Kuupäev, mille seisuga kandidaat peab täitma vajalikud tingimused, on tähtajale eelnev täispäev ehk 9. aprill 2018.
  • Selle konkursi puhul ei ole eelnev töökogemus nõutav. Kandidaat võib kandideerimisavaldusse soovi korral lisada töökogemusega seotud teavet kuni 9. aprillini 2018.
    Kandidaat võib lisada ka kogu teavet sisaldava CV (vt EPSO kasutajakonto vasakpoolne osa), mis edastatakse värbamisteenistustele, kui kandidaat kantakse konkursi edukalt läbinud kandidaatide reservnimekirja.
  • Minimaalne haridusnõue on bakalaureusekraad. Kandidaadid võivad lisada täiendavaid diplomeid, kuid üksnes tähtajaks lõpuleviidud õpingute kohta.
  • Bakalaureuseõppe viimase kursuse üliõpilased võivad konkursil osaleda, tingimusel et nad saavad diplomi kätte hiljemalt 31. juulil 2018.
    Nad peavad märgistama vastava kasti kandideerimisavalduse esimesel vahelehel.
Reference number: 

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei