Usein kysyttyä

Home > Usein kysyttyä > Miksi hakulomakkeen kalenteritoiminnossa ei voi valita päivämäärää, joka on myöhemmin kuin 9.4.2018?

Miksi hakulomakkeen kalenteritoiminnossa ei voi valita päivämäärää, joka on myöhemmin kuin 9.4.2018?

Hakulomakkeen avulla halutaan ennen muuta selvittää, onko hakija täyttänyt kaikki kilpailuilmoituksessa mainitut edellytykset ennen hakuajan päättymistä.

Tämän vuoksi on syytä muistaa seuraavat asiat:

  • Hakemusten määräaika oli 10.4.2018. Päivämäärä, johon mennessä hakijan oli täytettävä hakuedellytykset, oli hakemusten määräaikaa edeltävä viimeinen kokonainen päivä eli 9.4.2018.
  • Tässä kilpailussa ei edellytetä aikaisempaa työkokemusta. Hakija voi halutessaan lisätä hakulomakkeeseen tietoa työkokemuksestaan, joka on hankittu viimeistään 9.4.2018.
    Hakemukseen voi lisätä myös ansioluettelon (ks. EPSO-tilin vasen valikko). Se toimitetaan rekrytoiville yksiköille, jos hakija pääsee varallaololuetteloon.
  • Hakijalla on oltava vähintään kandidaatin tasoinen tutkinto. Hakija voi ilmoittaa hakemuksessa myös muista suorittamistaan tutkinnoista, mutta vain siinä tapauksessa, että ne on suoritettu määräaikaan mennessä.
  • Korkeakouluopintojen (kandidaatin tutkinto) viimeistä vuotta suorittavat opiskelijat voivat osallistua kilpailuun edellyttäen, että he saavat tutkintotodistuksensa viimeistään 31.7.2018.
    Tällaisessa tapauksessa hakijan on rastitettava asiaa koskeva ruutu hakulomakkeen ensimmäisessä osiossa.
Reference number: 

Oliko tästä vastauksesta apua?

Kyllä En