Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Tá fadhb leis an bhféilire san fhoirm iarratais. Cén fáth nach féidir liom dáta tar éis an 9/4/2018 a roghnú?

Tá fadhb leis an bhféilire san fhoirm iarratais. Cén fáth nach féidir liom dáta tar éis an 9/4/2018 a roghnú?

Is é is príomhchuspóir leis an bhfoirm iarratais, a dhéanamh amach an gcomhlíonann iarrthóir na coinníollacha uile atá leagtha amach san fhógra comórtais ar an dáta deiridh le hiarratas a dhéanamh.

Ina fhianaise sin, tabhair do d'aire:

  • Gurbh é an 10/4/2018 an sprioc-am le hiarratas a dhéanamh. Is é an lá roimh an lá deiridh le hiarratas a dhéanamh a chuirtear sa chuntas chun a chinneadh an gcomhlíonann an t-iarrthóir na coinníollacha uile, is é sin an 9/4/2018.
  • Ní gá aon taithí oibre chun a bheith incháilithe don chomórtas seo. Más mian le hiarrthóir taithí oibre a lua, is gá sin a dhéanamh roimh an 9/4/2018.
    Lena chois sin, is féidir le hiarrthóirí CV a chur isteach agus an t-eolas uile is gá ann (féach taobh na láimhe clé den chuntas EPSO) a chuirfear ar aghaidh chuig na seirbhísí earcaíochta má chuirtear ainm an iarrthóra ar an bpainéal.
  • An t-íosleibhéal oideachais is gá: céim bhaitsiléara. Is féidir le hiarrthóirí dioplómaí breise a lua, ar choinníoll gur críochnaíodh na cúrsaí lena mbaineann faoin sprioc-am.
  • Tá cead ag mic léinn atá sa bhliain deiridh den chéim (céim bhaitsiléara) páirt a ghlacadh sa chomórtas ar choinníoll go mbeidh an dioplóma bronnta orthu faoin 31/7/2018.
    Is ceart dóibh tic a chur sa bhosca cuí san fhoirm iarratais.
Reference number: 

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh