Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Nešto nije u redu s kalendarom u obrascu za prijavu. Zašto nije moguće odabrati datum nakon 9. travnja 2018.?

Nešto nije u redu s kalendarom u obrascu za prijavu. Zašto nije moguće odabrati datum nakon 9. travnja 2018.?

Glavna je svrha obrasca za prijavu utvrditi ispunjava li kandidat na zadnji dan roka za podnošenje prijava sve uvjete utvrđene u obavijesti o natječaju.

S obzirom na to upozoravamo na sljedeće:

  • rok za prijavu bio je 10. travnja 2018. te se pri utvrđivanju ispunjava li kandidat uvjete u obzir uzima zadnji dan prije tog roka, tj. 9. travnja 2018.
  • za prijavu na ovaj natječaj nije potrebno radno iskustvo; kandidati koji žele navesti radno iskustvo mogu to učiniti do 9. travnja 2018.;
    kandidati mogu priložiti i životopis sa svim informacijama (vidjeti lijevu stranu EPSO računa), koji će se proslijediti službama koje zapošljavaju novo osoblje bude li kandidat uvršten na popis uspješnih kandidata
  • najniži stupanj obrazovanja potreban za sudjelovanje u natječaju završeni je prvostupanjski studij; kandidati mogu navesti i druge diplome, ali samo za one studije koje završe do navedenog roka
  • studenti završne godine (preddiplomskog) sveučilišnog studija mogu sudjelovati u natječaju pod uvjetom da diplomiraju do 31. srpnja 2018.;
    to moraju označiti u odgovarajućem polju u prvoj kartici obrasca za prijavu.
Reference number: 

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne