Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > V kalendári v prihláške sa vyskytol problém. Prečo si nemôžem vybrať dátum po 9. apríli 2018?

V kalendári v prihláške sa vyskytol problém. Prečo si nemôžem vybrať dátum po 9. apríli 2018?

Hlavným účelom prihlášky je určiť, či uchádzač spĺňa všetky podmienky stanovené v oznámení o výberovom konaní k dátumu uzávierky na podávanie prihlášok.

Vzhľadom na túto skutočnosť upozorňujeme, že:

  • Dátum uzávierky na podávanie prihlášok bol 10. apríla 2018. Dátum, ku ktorému sa určuje, či uchádzač spĺňa podmienky, je posledný deň pred uzávierkou, t. j. 9. apríla 2018.
  • Od uchádzačov v tomto výberovom konaní sa nevyžaduje žiadna odborná prax. Uchádzači, ktorí si želajú doplniť odbornú prax, tak môžu urobiť s dátumom ukončenia najneskôr 9. apríla 2018.
    Uchádzači zároveň môžu k prihláške pripojiť životopis s úplnými informáciami (na ľavej strane v používateľskom konte EPSO). Životopis bude k dispozícii náborovým útvarom po tom, ako sa uchádzač dostane na rezervný zoznam úspešných uchádzačov.
  • Minimálne požadované vzdelanie je ukončené bakalárske štúdium. Uchádzači môžu doplniť ďalšie diplomy, ale len pokiaľ ide o štúdiá dokončené v stanovenom termíne.
  • Študenti posledného ročníka vysokoškolského štúdia (bakalársky stupeň) sa môžu zúčastniť na výberovom konaní pod podmienkou, že im diplom bude udelený najneskôr do 31. júla 2018.
    V takomto prípade by mali označiť príslušné políčko na prvej karte prihlášky.
Reference number: 

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie