Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Jag har problem med kalendern i ansökan. Varför går det inte att välja några datum efter den 9 april 2018?

Jag har problem med kalendern i ansökan. Varför går det inte att välja några datum efter den 9 april 2018?

Huvudsyftet med en ansökan är att Epso ska kunna avgöra om en sökande på sista ansökningsdagen uppfyller alla villkor enligt meddelandet om uttagningsprov.

Därför bör du tänka på följande:

  • Sista ansökningsdag var den 10 april 2018. Det datum som gäller för att avgöra om en sökande uppfyller villkoren är dagen före sista ansökningsdag, dvs. den 9 april 2018.
  • Det krävs ingen yrkeserfarenhet för det här uttagningsprovet. Om du ändå vill lägga till yrkeserfarenhet går det bra för jobb som du har haft fram till den 9 april 2018.
    Du kan också ladda upp ett CV med alla dina uppgifter (se vänstermenyn i ditt Epsokonto) som skickas till de rekryterande avdelningarna om du klarar proven och förs upp på reservlistan.
  • Minimikravetutbildning är en kandidatexamen. Du kan lägga till fler utbildningar, men bara utbildningar som du har avslutat före sista ansökningsdagen.
  • Om du går sista året på högskolan (kandidatexamen) får du delta i uttagningsprovet om du tar din examen senast den 31 juli 2018.
    Då ska du kryssa i rutan i den första fliken i ansökan.
Reference number: 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej