Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Ako si môžem zmeniť už zarezervovaný termín počítačových testov pre časovo neobmedzené výberové konanie CAST?

Ako si môžem zmeniť už zarezervovaný termín počítačových testov pre časovo neobmedzené výberové konanie CAST?

Počas obdobia rezervácie a testovania si môžete termín testu pozostávajúceho z otázok s voliteľnými odpoveďami zmeniť, a to podľa dostupných možností a za týchto podmienok:

  • Najskôr by ste mali počkať, kým sa pôvodné potvrdenie rezervácie nahrá do vášho používateľského konta EPSO (obvykle do 24 hodín od rezervácie), pretože obsahuje odkaz, číslo potvrdenia a kód, ktoré budete potrebovať na zmenu termínu;
  • zmenu termínu svojho testu musíte uskutočniť najneskôr jeden deň pred pôvodným termínom;
  • vyberať si môžete len z ponúkaných termínov a miest v tom istom období testovania;
  • máte možnosť zmeniť miesto testovacieho centra (ak bude k dispozícii);
  • musíte uskutočniť celý postup zmeny termínu, a to až kým sa neobjaví posledná obrazovka, v opačnom prípade platí váš pôvodný termín;
  • musíte si vytlačiť a do testovacieho centra priniesť aktualizované potvrdenie rezervácie. 

Pozrite si tento odkaz s jednotlivými krokmi postupu zmeny termínu.

 

Mimoriadne okolnosti

Za mimoriadnych okolností (medzi ktoré patrí napríklad vážne ochorenie, narodenie dieťaťa, úmrtie manžela/manželky, dieťaťa, rodiča, brata alebo sestry) môže EPSO povoliť zmenu termínu, ak budú k dispozícii náhradné termíny.

V takomto prípade by ste mali bezodkladne kontaktovať úrad EPSO, uviesť svoje číslo uchádzača a ako dôkaz mu poskytnúť všetku náležitú dokumentáciu (napr. lekárske potvrdenie), ktorá sa musí nevyhnutne vzťahovať na termín testu.

Nemôžete požiadať o zmenu termínu (a to ani za výnimočných okolností) z jedného obdobia testovania do iného. K rezervácii termínu testu v inom období testovania môžete byť opäť vyzvaný iba v prípade, že budete znovu predbežne vybraný náborovým oddelením.

O rozhodnutí vás budeme informovať hneď po jeho prijatí. Upozorňujeme vás však, že v zmysle vyššie uvedeného sa bude prihliadať len na riadne odôvodnené mimoriadne okolnosti.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie