ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какво ще се случи, ако съм допуснат отново след преразглеждане, но конкурсът вече е стигнал до следващия етап?

Какво ще се случи, ако съм допуснат отново след преразглеждане, но конкурсът вече е стигнал до следващия етап?

Ако комисията по подбор ви допусне отново след преразглеждане, ще продължите процеса от етапа, на който сте бил изключен, независимо докъде е стигнал конкурсът междувременно. 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не