Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι θα συμβεί αν γίνω εκ νέου δεκτός στον διαγωνισμό μετά από επανεξέταση αλλά οι δοκιμασίες έχουν ήδη προχωρήσει στο επόμενο στάδιο;

Τι θα συμβεί αν γίνω εκ νέου δεκτός στον διαγωνισμό μετά από επανεξέταση αλλά οι δοκιμασίες έχουν ήδη προχωρήσει στο επόμενο στάδιο;

Αν η εξεταστική επιτροπή σάς δεχτεί εκ νέου στον διαγωνισμό μετά από επανεξέταση, θα ξεκινήσετε από το στάδιο στο οποίο είχατε αποκλειστεί, ανεξάρτητα από το πόσο έχει εν τω μεταξύ προχωρήσει ο διαγωνισμός. 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι