ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Колко езика трябва да владея, за да кандидатствам за профил „Писмен преводач“ в рамките на безсрочната процедура за подбор CAST?

Колко езика трябва да владея, за да кандидатствам за профил „Писмен преводач“ в рамките на безсрочната процедура за подбор CAST?

За разлика от някои конкурси на общо основание (по-специално конкурси за лингвисти), безсрочната процедура за подбор CAST за писмени преводачи изисква владеене само на два, вместо на три, официални езика на ЕС:

  • вашият първи език трябва да бъде един от 24-те официални езика на ЕС, като минималното изисквано равнище на владеенето му е C1, а
  • вашият втори език трябва да бъде различен от първия и да бъде английски, френски или немски, като минималното изисквано равнище на владеенето му е B2

 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не