KKK

Home > KKK > CAST Permanent > Mitut keelt pean oskama, et kandideerida tõlkijate tähtajatu CASTi konkursil?

Mitut keelt pean oskama, et kandideerida tõlkijate tähtajatu CASTi konkursil?

Küsimuste kategooriad: 

Vastupidiselt mõnele käimasolevale (eelkõige keelespetsialistide) valikumenetlusele nõutakse tõlkijate tähtajatu CASTi valikumenetlusel ainult kahe, mitte kolme ELi ametliku keele oskust:

  • teie esimene keel peab olema üks 24 ELi ametlikust keelest vähemalt C1-tasemel ja
  • teine keel peab olema erinev teie esimesest keelest ning kas inglise, prantsuse või saksa keel vähemalt B2-tasemel.

 

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei