KKK

Avaleht > KKK > Kuidas hinnatakse tõlkijate tähtajatu CASTi konkursil keelteoskust?

Kuidas hinnatakse tõlkijate tähtajatu CASTi konkursil keelteoskust?

Küsimuste kategooriad: 

EPSO testidel hinnatakse keelteoskust järgmiselt:

  • 1. keelt (L1), mis võib olla ükskõik milline ELi 24 ametlikust keelest, hinnatakse verbaalse, matemaatilise ja abstraktse mõtlemise testiga, mis korraldatakse valikvastustega küsimuste vormis. 1. keele oskus peab olema vähemalt C1-tasemel (vilunud keelekasutaja).
  • 2. keelt (L2), mis võib olla inglise, prantsuse või saksa keel, kuid peab olema muu kui L1, hinnatakse keelest arusaamise testiga, mis korraldatakse valikvastustega küsimuste vormis. 2. keele oskus peab olema vähemalt B2-tasemel (iseseisev keelekasutaja).https://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr

Lisateavet nende testide kohta saab näidistestide veebilehelt.

Värbavad talitused võivad korraldada ka täiendavaid teste, näiteks tõlketeste.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei