Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > CAST Permanent > Koliko jezika moram znati da bih se mogao/mogla prijaviti za profil prevoditelja u okviru stalnog postupka odabira CAST?

Koliko jezika moram znati da bih se mogao/mogla prijaviti za profil prevoditelja u okviru stalnog postupka odabira CAST?

Kategorije pitanja: 

Za razliku od nekih otvorenih natječaja (prije svega natječaja za lingviste), u stalnom postupku odabira CAST za prevoditelje zahtijeva se znanje samo dva umjesto tri službena jezika EU-a:

  • vaš jezik 1 mora biti jedan od 24 službena jezika EU-a najmanje na razini C1, a
  • vaš jezik 2 mora biti različit od jezika 1 i mora biti engleski, francuski ili njemački, najmanje na razini B2.

 

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne