Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Hur kommer mina språkkunskaper att testas för översättarprofilen inom urvalsförfarandet Cast permanent?

Hur kommer mina språkkunskaper att testas för översättarprofilen inom urvalsförfarandet Cast permanent?

Frågekategorier: 

I Epsos prov kommer dina språkkunskaper att utvärderas så här:

  • Ditt språk 1 (L1), som kan vara vilket som helst av EU:s 24 officiella språk, kommer att testas genom proven med flervalsfrågor i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande. Dina kunskaper i L1 måste åtminstone vara på nivå C1 (avancerad språkanvändare).
  • Ditt språk 2 (L2), som måste vara antingen engelska, franska eller tyska, men ett annat språk än L1, testas genom ett prov med flervalsfrågor i språkförståelse. Dina kunskaper i L2 måste åtminstone vara på nivå B2 (självständig språkanvändare).

Du kan läsa mer om proven på vår sida med exempelprov.

De rekryterande avdelningarna kan anordna ytterligare prov, till exempel översättningsprov.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej