ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Как ще бъдат оценявани езиковите ми познания за профил „Писмен преводач“ в рамките на безсрочната процедура за подбор CAST?

Как ще бъдат оценявани езиковите ми познания за профил „Писмен преводач“ в рамките на безсрочната процедура за подбор CAST?

Чрез тестовете на EPSO вашите езикови познания ще бъдат оценявани както следва:

  • познанията по вашия първи език (един от 24-те официални езика на ЕС на минимално равнище C1) ще бъдат оценявани чрез въпроси с избор между няколко отговора в рамките на тестове за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене
  • познанията по вашия втори език (англйски, френски или немски на минимално равнище B2) ще бъдат оценявани чрез въпроси с избор между няколко отговора в рамките на тест за езиково разбиране.

По-подробна информация за гореспоменатите тестове е публикувана на нашата страница за примерни тестове.

Допълнителни тестове, например тестове по писмен превод, ще бъдат организирани от службите за наемане на работа, ако това е необходимо.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не