Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Πώς θα ελεγχθούν οι γλωσσικές μου γνώσεις για το προφίλ μεταφραστή στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Πώς θα ελεγχθούν οι γλωσσικές μου γνώσεις για το προφίλ μεταφραστή στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Οι δοκιμασίες της EPSO θα αξιολογήσουν μόνο τις γλωσσικές σας γνώσεις:

  • θα εξεταστείτε στη γλώσσα 1 (μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο C1 τουλάχιστον) με δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για την κατανόηση κειμένου, την ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς και την κατανόηση αφηρημένων εννοιών
  • θα εξεταστείτε στη γλώσσα 2 (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά σε επίπεδο B2 τουλάχιστον) με δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για τη γλωσσική κατανόηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραπάνω δοκιμασίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα με τα παραδείγματα δοκιμασιών.

Τυχόν επιπλέον δοκιμασίες, όπως δοκιμασία μετάφρασης, θα διοργανωθούν από τις υπηρεσίες πρόσληψης εφόσον χρειαστεί.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι