Usein kysyttyä

Etusivu > Usein kysyttyä > Kuinka kielitaitoni arvioidaan jatkuvan CAST-valintamenettelyn Kääntäjät-profiilin tehtäviä varten?

Kuinka kielitaitoni arvioidaan jatkuvan CAST-valintamenettelyn Kääntäjät-profiilin tehtäviä varten?

Hakijan kielitaito arvioidaan EPSOn kokeissa seuraavasti:

  • kieli 1 (jokin EU:n 24 virallisesta kielestä, jossa hakijalla on vähintään C1-tasoinen taito) arvioidaan kielellistä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä mittaavilla monivalintakysymyksillä
  • kieli 2 (englanti, ranska tai saksa, jossa hakijalla on vähintään B2-tasoinen taito) arvioidaan kielen ymmärtämistä mittaavilla monivalintakysymyksillä.

Lisätietoa kokeista on Esimerkkejä koetehtävistä -osiossa.

Rekrytoivat yksiköt järjestävät tarvittaessa lisäkokeita, esimerkiksi käännöskokeita.

Oliko tästä vastauksesta apua?

Kyllä En