Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Kako će se testirati moje znanje jezika za profil prevoditelja u okviru „stalnog postupka odabira CAST”?

Kako će se testirati moje znanje jezika za profil prevoditelja u okviru „stalnog postupka odabira CAST”?

EPSO će u testovima ocjenjivati vaše jezike samo na sljedeći način:

  • vaš jezik 1 (jedan od 24 službena jezika EU-a, najmanje na razini C1) provjeravat će se pitanjima s višestrukim izborom odgovora u testovima verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja
  • vaš jezik 2 (engleski, francuski ili njemački, najmanje na razini B2) provjeravat će se pitanjima s višestrukim izborom odgovora u testu razumijevanja jezika.

Dodatne informacije o navedenim testovima objavljene su na našoj stranici s oglednim testovima.

Službe koje zapošljavaju novo osoblje organizirat će, po potrebi, dodatne testove kao što su testovi prevođenja.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne