Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > W jaki sposób EPSO sprawdzi moją znajomość języków podczas procedury naboru kontraktowych tłumaczy pisemnych (stała procedura naboru CAST)?

W jaki sposób EPSO sprawdzi moją znajomość języków podczas procedury naboru kontraktowych tłumaczy pisemnych (stała procedura naboru CAST)?

EPSO oceni znajomość języków kandydata tylko w następujący sposób:

  • znajomość języka 1 kandydata (jeden z 24 języków urzędowych UE, który kandydat musi znać co najmniej na poziomie C1) zostanie przetestowana w ramach testów wielokrotnego wyboru sprawdzających rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne
  • znajomość języka 2 kandydata (język angielski, francuski lub niemiecki, który kandydat musi znać co najmniej na poziomie B2) zostanie przetestowana w ramach testu wielokrotnego wyboru sprawdzającego rozumienie języka.

Więcej informacji o testach można znaleźć na naszej stronie internetowej z przykładowymi testami.

Wszelkie dodatkowe testy, takie jak testy tłumaczeniowe, będą organizowane w razie potrzeby przez służby rekrutacyjne.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie