Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Ako sa otestujú moje jazykové znalosti pre profil prekladateľa v časovo neobmedzenom výberovom konaní CAST (CAST Permanent)?

Ako sa otestujú moje jazykové znalosti pre profil prekladateľa v časovo neobmedzenom výberovom konaní CAST (CAST Permanent)?

V testoch EPSO sa bude vaša znalosť jazykov hodnotiť len takto:

  • znalosť 1. jazyka (jeden z 24 úradných jazykov EÚ, ktorý musí uchádzač ovládať minimálne na úrovni C1) sa otestuje v rámci testov verbálneho, matematického a abstraktného uvažovania pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami;
  • znalosť 2. jazyka (angličtina, francúzština alebo nemčina, ktorú musí uchádzač ovládať minimálne na úrovni B2) sa otestuje v rámci testu jazykového porozumenia pozostávajúceho z otázok s voliteľnými odpoveďami.

Ďalšie informácie o uvedených testoch sú uverejnené na našej stránke so vzorovými testami.

V prípade potreby zorganizujú náborové útvary aj ďalšie testy, napríklad prekladové testy.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie