Pogosta vprašanja

Domača stran > Pogosta vprašanja > Kako bo preverjeno moje jezikovno znanje na „stalnem izbirnem postopku CAST za prevajalce‟?

Kako bo preverjeno moje jezikovno znanje na „stalnem izbirnem postopku CAST za prevajalce‟?

S testi EPSO se bodo vaši jeziki preverili le na naslednji način:

  • vaš jezik 1 (eden od 24 uradnih jezikov EU z minimalno stopnjo C1) se bo preveril z vprašanji izbirnega tipa verbalnega, numeričnega in abstraktnega razumevanja,
  • vaš jezik 2 (angleščina, francoščina ali nemščina z minimalno stopnjo B2) pa z vprašanji izbirnega tipa jezikovnega razumevanja.

Dodatne informacije o zgornjih testih so objavljene na spletni strani vzorčnih testov

Vse dodatne teste, kot so prevajalski testi, bodo po potrebi organizirale službe, ki zaposlujejo.

Ali vam je bil odgovor v pomoč?

Da Ne