Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Hur kommer mina språkkunskaper att testas för översättarprofilen inom ”Cast permanent”?

Hur kommer mina språkkunskaper att testas för översättarprofilen inom ”Cast permanent”?

I Epsos prov kommer dina språk att utvärderas så här:

  • Ditt språk 1 (ett av de 24 officiella EU-språken på minst nivå C1) testas i proven med flervalsfrågor i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande.
  • Ditt språk 2 (engelska, franska eller tyska på minst nivå B2) testas med hjälp av ett prov med flervalsfrågor i språkförståelse.

Du kan läsa mer om proven på vår sida med exempelprov.

De rekryterande avdelningarna kan vid behov anordna andra prov, t.ex. översättningsprov.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej