ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Мога ли да създам повече от една кандидатура за профил „Писмени преводачи“ в рамките на безсрочната процедура за подбор CAST?

Мога ли да създам повече от една кандидатура за профил „Писмени преводачи“ в рамките на безсрочната процедура за подбор CAST?

Създаването на повече от една кандидатура за един и същ профил, включително с различни целеви езици, не е позволено.

Препоръчваме ви да посочите всички езици, които владеете, в раздел „Езикови умения“ на формуляра за кандидатстване. Това ще даде възможност на службите за наемане на работа да преценят доколко кандидатурата ви съответства на техните конкретни нужди.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не