Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Μπορώ να δημιουργήσω περισσότερες από μία αιτήσεις για το προφίλ μεταφραστή στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Μπορώ να δημιουργήσω περισσότερες από μία αιτήσεις για το προφίλ μεταφραστή στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Όχι. Η δημιουργία πολλαπλών αιτήσεων για το ίδιο προφίλ, έστω και με διαφορετική γλώσσα στόχο, δεν επιτρέπεται.

Αν γνωρίζετε σε επίπεδο εργασίας πάνω από δύο επίσημες γλώσσες, μπορείτε να τις δηλώσετε όλες στο πεδίο για τις γλωσσικές δεξιότητες της αίτησης υποψηφιότητας. Με τον τρόπο αυτό, οι υπηρεσίες πρόσληψης θα μπορούν να εντοπίζουν την αίτησή σας ανάλογα με τις εκάστοτε γλωσσικές ανάγκες τους.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι