Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Μπορώ να δημιουργήσω πάνω από μία αιτήσεις για το προφίλ μεταφραστή στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Μπορώ να δημιουργήσω πάνω από μία αιτήσεις για το προφίλ μεταφραστή στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Η δημιουργία πολλαπλών αιτήσεων για το ίδιο προφίλ, έστω και με διαφορετική γλώσσα στόχο, δεν επιτρέπεται.

Σας συνιστούμε να δηλώσετε όλες τις γλώσσες που γνωρίζετε στο πεδίο της αίτησης που αντιστοιχεί στις γλωσσικές δεξιότητες. Με τον τρόπο αυτό, οι υπηρεσίες πρόσληψης θα μπορούν να βρίσκουν την αίτησή σας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι